راهنمای نگارش و ارسال مقاله

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

 • دریافت مقالات بصورت خلاصه مقاله می باشد و نیازی به ارسال مقاله کامل نیست.
 • مقالات باید محتوای پژوهشی داشته و شامل یافته های نوین در زمینه های مختلف ذکر شده در محورهای همایش باشد.
 • ارسال مقالات تنها از طریق سایت همایش انجام می شود.
 • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.
 • با توجه به اینکه خلاصه مقالات بدون ویرایش در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد، لذا خواهشمند است قواعد نگارش در تهیه آنها کاملا رعایت شود.

آماده نمودن خلاصه

برای تهیه خلاصه مقاله حتما موارد زیر اعمال گردد.

 • خلاصه مقاله باید دربرگیرنده عنوان، نام نویسندگان، آدرس، چکیده، کلمات کلیدی و منابع باشد. متن چکیده باید حداکثر 300 کلمه باشد. تعداد کلمات کلیدی می تواند بین 4 تا 5 کلمه باشد.
 • خلاصه مقاله به زبان انگلیسی نوشته شود.
 • خلاصه مقاله به شکل pdf و word ارسال شود.
 • قلم نگارش Times New Roman باشد.
 • اندازه قلم در بخش‏های مختلف به صورت زیر باشد:
 • عنوان 12 و Bold
 • نام و آدرس نویسندگان (۱۰) و به صورت Italic
 • متن اصلی ۱۱ و فاصله خطوط  Single
 • کلمات کلیدی ۱۰
 • مراجع۱۰

مراجع به ترتیب در متن چکیده داخل [] شماره گذاری شده و طبق نمونه‏ های زیر باشند.

[1]  Schäfer,J. and Strimmer,K. (2005) An empirical Bayes approach to inferring large-scale gene association networks. Bioinformatics, 21, 754-764.

 [2] Myasnikova,E. et al. (2000) Registration of the expression patterns of Drosophila segmentation genes by two independent methods. Bioinformatics, 17, 3-12.

راهنمای پوستر

طراحی پوستر کاملا آزاد بوده و فقط سایز پوستر عرض 90 در طول 120 باشد.