محورهای همایش

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

  • آنالیز توالی های زیستی
  • بیوانفورماتیک ساختاری
  • زیست شناسی سامانه ای
  • داده کاوی در زیست شناسی
  • کشف و طراحی محاسباتی دارو
  • زیست شناسی تکاملی محاسباتی
  • مدل سازی ریاضی و آماری در زیست شناسی
  • مطالعه محاسباتی SARS-CoV-2 و بیماری COVID-19