ماه: ژانویه 2020

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تمدید مجدد مهلت ثبت نام و ارسال مقالات

با توجه به درخواست های مکرر مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات و تصمیم شورای برگزاری مهلت ثبت نام نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران بار دیگر تمدید شد. این مهلت تا 15 بهمن ماه سال 1398 می باشد و بار دیگر تمدید نخواهد شد و این آخرین فرصت ثبت نام و ارسال مقالات می باشد. نهمین…
Read more

برگزاری کارگاه های آموزشی

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در نظر دارد در طول همایش اقدام به برگزاری چندین همایش توسط اساتید به نام بیوانفورماتیک نماید. کارگاه داروها و اپلیکیشن های مرتبط با آن: دکتر چنگیز اصلاحچی آشنایی با آنالیز داده های متاژنوم با استفاده از گلکسی: دکتر کاوه کاوسی دوره طراحی محاسباتی دارو شامل مفاهیم QSAR و مدل سازی…
Read more