تمدید مهلت ثبت نام و ارائه تعداد مقالات بیشتر برای شرکت کنندگان

طی جلسه شنبه مورخ 16 آذرماه 1398 هیات مدیره انجمن بیوانفورماتیک ایران که با حضور رئیس، دبیر علمی و دبیر اجرایی نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران بوده است، مهلت ثبت نام تا 15 دی ماه تمدید شد. ضمنا با تصمیم هیات مدیره انجمن و همچنین عوامل برگزاری همایش هر فرد با ثبت نام می تواند دو…
Read more