هزینه های ثبت نام

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران هزینه شرکت در این همایش را به شرح زیر انتخاب نموده است:

  • دانشجویان عضو انجمن: 160 هزار تومان
  • دانشجویان غیر عضو: 200 هزار تومان
  • غیر دانشجو عضو انجمن: 250 هزار تومان
  • غیر دانشجو غیر عضو: 300 هزار تومان

ضمنا هزینه های ثبت نام در کارگاه های آموزشی به ازای هر کارگاه 250 هزار تومان می باشد و متقاضیان محترم با پرداخت هزینه از طریق منوی کاربری در کارگاه ثبت نام می شوند.